Info til utstillere

Praktisk informasjon til utstillerne på yrkesmessen 24. januar 2024 i Askimhallen, standplass & utstyr.

Generelt
  • Se utstillerkart for plassering av din stand. Dette vil være klart og bli distribuert på mail ca en uke før messa. Rigging tirsdag 23. januar etter avtale.
  • Minner om at vi på messen vil ha fokus på samtalen mellom deg som utstiller og elevene. Derfor oppfordrer vi alle til å unngå bruk av høy lyd fra ulike medier, for eksempel TV og lydanlegg. Fint om dere tar hensyn til dette.
  • Hver utstiller får tildelt stand i en bransje etter sitt ønske. Det vil være muligheter for å bestille utstyr til sin stand. Egen info på dette oversendes alle på mail i god tid før messa.
  • Viktig at at de som trenger strøm informerer om dette ved påmelding.
  • Gi beskjed til Elisabeth Hernes, telefon 45 34 09 92, dersom dere trenger noe mer ut over dette.
Rigging
  • Det er ønskelig at de med stort utstyr som biler etc kommer inn med dette på dagtid tirsdag 23. januar. Dette koordineres med Elisabeth Hernes.
Dagsplan

Se nettsiden for detaljert dagsplan. Her viser vi bare hovedtrekk:

Kontaktinformasjon

Indre Østfold Næringsutvikling AS ved Elisabeth Hernes
E-post: elisabeth@ionu.no
Telefon: 45 34 09 92

Besøk- og transportplan

Oversikt over bussavganger og tidspunkter for alle skoler kan du laste ned under når denne foreligger.

Skroll til toppen