Undervisning, helse & omsorg

Norge trenger mange nye lærere og helsearbeidere i årene som kommer. Det er med andre ord gode jobbmuligheter for deg som kunne tenke deg en jobb -innen helse eller undervisning.

Kort om bransjen

Både på sykehuset, kommunene og i private klinikker arbeider det leger, sykepleiere, fysioterapeuter og tannleger, som har spesialisert seg på sine felt, fra akuttmottak og ambulanse til omsorgsarbeid og psykiatri. Ellers arbeider mange sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjem og hjemmetjeneste, eller boliger for psykisk utviklingshemmede. For deg som vil undervise er det ulike muligheter. Det kommer an på om du vil jobbe i barnehage, grunnskole eller videregående. Felles for disse yrkesgruppene er at det handler om å veilede andre med å ta et skritt videre, uansett hvilken livssituasjon de er i.

Muligheter etter utdanning

Sikter du på en jobb som lærer, er mulighetene mange. Du kan bli f.eks. barnehagelærer, grunnskolelærer (1.-10. klasse), faglærer (lærer med spesielt fokus på enkeltfag) eller spesialpedagog ( en som jobber med elever med særskilte behov). Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

Bransjen trenger i framtiden flere hender og mulighetene er store etter endt utdanning.

Skroll til toppen