Om oss

Hvem er Indre Østfold Næringsutvikling?

Vi skal bidra til å fremme, initiere og tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen, på kort og lang sikt. Selskapet skal evne å tenke langsiktig på lag med næringslivet, i tett samarbeid med øvrige lokale interesseaktører, regulatoriske myndigheter, virkemiddelapparatet og kommunene.

Vi skal arbeide bredt, både for eierkommunene Indre Østfold kommune og Skiptvet, samt for nabokommunene og Indre Østfoldregionen som helhet. Vår jobb er å gjøre hele regionen attraktiv. Vi skal markedsføre, påvirke, bistå og tilrettelegge for næringsutvikling og næringsetablering, uavhengig av hvor aktørene finnes eller ønsker å etablere seg.

INDRE ØSTFOLD NÆRINGSUTVIKLING

OG ETABLERERTJENESTEN

Rådhusgata 15B, 1830 Askim i 3. etg.

K. Richard Paulsen
Daglig Leder

+47 41 41 49 99

richard@ionu.no

Christina Westerveld Haug IONU

INDRE ØSTFOLD NÆRINGSUTVIKLING AS

Østfold Næringspark
Vangsveien 10, 1814 Askim

Christina Westerveld Haug
Arbeidende styreleder

cwh@consultingwest.no

+47 900 89 347

Hvem er Yrkesmessen?

Terje Myrseth
Næringssjef Indre Østfold kommune
– Bosatt i

Jeg synes yrkesmessen er et fantastisk møtepunkt for både lokalt næringsliv og
fremtidige arbeidstakere. Ved å vise frem det flotte mangfoldet lokalt mener jeg
vi kan gi ungdommer og andre impulser til å velge lokale arbeidsplasser fremfor
å pendle eller å flytte ut av kommunene i regionen vår.

Ida Skogli
Daglig leder i Askimbyen as
– Bosatt og oppvokst i Askim, 2 barn og gift

Jeg mener yrkesmessen er med på å gi de unge gode og verdifulle innblikk
i veien videre. Jeg husker selv hvor vanskelig valget var, da kunnskapen
rundt de forskjellig yrkene på daværende tidspunkt var for dårlig.
Jeg håper vi kan bidra til å gjøre valgene enklere, om ikke enkle.

Roy Furuseth
Jobber for Askimbyen as
– Bosatt og oppvokst i Askim

Yrkesmessen er et sted hvor du kan få innblikk i et mangfold av yrkesrelaterte
bedrifter. Viktig å se hva faget kan gi av jobb muligheter i fremtiden.

.

Tina Berger

Tina Berger
Leder i Småbyen Spydeberg SA
– Gift, en datter og Spydebergpatriot

Det å samle en bredde av bransjer under et tak kan åpne mange øyne hos
ungdommen. Det er mange veier å gå som man ikke er klar over.
Yrkesmessa er helt supert for å få sett mulighetene!

Skroll til toppen