Om oss

Hvem er Indre Østfold Næringsutvikling?

Vi skal bidra til å fremme, initiere og tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen, på kort og lang sikt. Selskapet skal evne å tenke langsiktig på lag med næringslivet, i tett samarbeid med øvrige lokale interesseaktører, regulatoriske myndigheter, virkemiddelapparatet og kommunene.

Vi skal arbeide bredt, både for eierkommunene Indre Østfold kommune og Skiptvet, samt for nabokommunene og Indre Østfoldregionen som helhet. Vår jobb er å gjøre hele regionen attraktiv. Vi skal markedsføre, påvirke, bistå og tilrettelegge for næringsutvikling og næringsetablering, uavhengig av hvor aktørene finnes eller ønsker å etablere seg.

Skroll til toppen