Landbruk og skogbruk

Landbruk og skogbruk er viktig for Norge. Her har du en unik mulighet til å jobbe for bedrifter og skogeiere som leverer god service, tjenester og utstyr rundt om i hele Norge.

Kort om bransjen

Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. 
Matvareproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse, og etisk skogdrift etterspørres av stadig mer bevisste forbrukere.
Klima- og miljøutfordringer endrer hvordan disse næringene arbeider, og det vil derfor være et behov for mennesker med høyere utdanning innenfor disse emnene fremover.

Muligheter etter utdanning

Med denne typen utdanning kan du være kvalifisert for arbeid innen rådgivning, offentlig forvaltning eller som selvstendig næringsdrivende. Du kan jobbe som blant annet gårdbruker eller andre yrker innen matvareproduksjon og miljøutfordringer i landbruket.

Skroll til toppen