Sikkerhet, lov & rett

Ta ansvar! Hver dag utsettes mennesker for vold, overgrep og bedrageri, og like ofte havner noen i en ulykke der de trenger akutt hjelp. Da er det bra det finnes faglært personell i uniform.

Kort om bransjen

Vi har heldigvis blitt flinkere til å unngå ulykker på arbeidsplassen. HMS (helse, miljø og sikkerhet) og forebyggende tiltak blir en stadig viktigere og ikke minst nødvendig del av yrkeslivet. Når det gjelder det vi ikke kan forutse eller beskytte oss mot selv, utfyller politiet, brannvesenet og forsvaret en uvurderlig samfunnsfunksjon. Ved siden av å håndheve loven, utfører de en rekke oppgaver som gjør samfunnet vårt tryggere. Her må du være forberedt på en fartsfylt, utfordrende og variert jobb, der du blir utsatt for både gode og noen ganger ubehagelige overraskelser.

Muligheter etter utdanning

Som ferdig utdannet politibetjent eller brannkonstabel finnes det mange karrieremuligheter. Du kan for eksempel drive med etterforskning, utrykning, avdekke økonomisk kriminalitet, hundepatruljer, eller bli branningeniør. I forsvaret er det tilsvarende mye å velge i, enten du vil ta gradene innen hæren, marinen eller luftforsvaret. Noen ganger trenger man også hjelp av noen uten uniform og det er gjerne da man bruker en advokat. Det er for eksempel i forbindelse med erstatningskrav, rettsaker eller når man er uenig med naboen.

Skroll til toppen