Info til lærere

Her finner du praktisk informasjon for Yrkesmessen om organiseringen, arrangement og forarbeid.

Organisering

Elevene kommer etter avtalt kjøreplan. Denne publiseres her så snart den er klar.

Forarbeid

Forabeid før messen kan gjøres både på skolen og hjemme. Det er utarbeidet spørsmål som alle elevene bør svare på.

Forslag til spørsmålene for 9. trinn kan lastes ned her.

Det er viktig at elevene har oversikt over hva som tilbys slik at de sammen med dere, foreldre og familie kan gjøre gode valg. Disse valgene gjør de eventuelt på skolenes nettsider.

Eksempler på oppgaver til hjemmearbeid
  • Snakk med tre familiemedlemmer: Hvilket yrke har de og hvilken bransjeverden hadde de vært tilknyttet dersom de var deltaker på messen?
  • Sett opp forslag til seks bransjer de ønsker å besøke. Dette arbeidet kan gjerne gjøres sammen med foreldre/foresatte.

Etter hjemmearbeid skal de ha seks aktuelle bransjer de ønsker å besøke, men elevene har uansett fritt valg kan da gå til de bransjene de selv ønsker.

Forslag til hjemmearbeid for 9. trinn kan lastes ned her.

Forslag til hjemmearbeid for 10. trinn kan lastes ned her.


Etterarbeid

Lærer gjennomfører samtale med elevene om opplevelsene deres av messen. Dette gjøres så raskt som mulig etter gjennomført messe, og elevene svarer på evalueringsspørsmål fra IØNU.

Forslag til etterarbeid for 9. trinn kan lastes ned her.

Forslag til etterarbied for 10. trinn kan lastes ned her.

Vi gleder oss og håper dere gjør det samme!

Skroll til toppen